Morgendagen har nye muligheter

424px Morgendagen har nye muligheter

Morgendagen har nye muligheter er ei bok på 240 sider som forteller om Ungdom mot Vold sitt arbeid. Boka har undertittelen «Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne» og kom ut på John Grieg forlag i Bergen i 2016. ISBN 978-82-533-0340-6

Redaktører for boka er Hilde Eileen Nafstad, Rolv Mikkel Blakar og Erlend Sand Bruer og boka bygger på masteroppgavene til åtte studenter fra Universitetet i Oslos avdeling for kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt. Les mer