Takk til alle som bryr seg og som bidrar. Sammen kan vi skape et varmere medmenneskelig samfunn!

Hjerte av gullVi ønsker å rette en spesiell hjertelig takk til alle som har støttet UmV hele veien.

 

Vi lever i en dramatisk tid preget av omveltninger. Vår del av verden har aldri hatt en større materiell velstand enn nå. Andre deler av verden er preget av sult, krig og vold. Flyktninger strømmer til Europa som aldri før. TV-skjermen viser oss fortvilelse, sult, nød, hat, vold og terrorhandlinger.

Vold, ekstremisme, hatkriminalitet og terror rammer oss nesten hver uke, også på steder der vi i årevis har betraktet oss som helt trygge. Terroren rykker stadig nærmere.

Det finnes intet fasitsvar på hvordan man skal få dette bort, hvordan volden og terroren skal stoppes. Det er ingen enkle løsninger. Allikevel kan vi ikke bare resignere og la volden få fritt spillerom.

Vi i UmV gjør det vi kan for å bekjempe volden, hatet og kriminaliteten. Ved bevisstgjøring, forebygging og omsorg vet vi at mye kan gjøres. Hatet må erstattes med omsorg og kjærlighet. Det kan forandre menneskers liv, få dem bort fra en vei som fører galt av sted til et liv i ro og harmoni. Slik tenkte vi i 1995 og slik tenker vi fortsatt i dag. For mange år siden hadde vi en teori om hvordan vi kunne få mennesker bort fra vold og kriminalitet. I dag, drøyt 23 år senere, vet vi at det virker.

Verden kan vi ikke forandre. Men vi vet at vi kan forandre en liten del av verden og at alle bidrag nytter. Hvert eneste menneske som fanges opp og bringes ut at voldsspiralen er verdt innsatsen.

Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten støttespillere. Mange støtter oss. Det offentlige, bedrifter og enkeltpersoner bidrar både økonomisk og på andre måter. Disse stiller seg ikke likegyldige. De bryr seg. De tror på det vi gjør og vil yte sin innsats ved å støtte vårt arbeid. Vi skylder disse en stor takk. Uten dem hadde ikke vårt arbeid vært mulig. Uten våre støttespilleres innsats er det mange, som i dag er gode samfunnsborgere, som hadde havnet ut i vold og kriminalitet.

Denne støtten inspirerer oss. Den gjør at vi går på jobb hver dag med et ønske og en tro på å kunne hjelpe mennesker og gjøre verden et litt bedre sted for alle. Bli med på å forme fremtiden, enten ved å bli frivillig eller starte UmV lokallag, eller begge deler.