Bru

bruProsjekt Bevisstgjøring mot og forebygging av ekstrem voldelig Radikalisering blant Unge (Bru) skal bidra til samfunnstrygghet gjennom å forebygge voldelig radikalisering i Norge.

Voldelig ekstremisme har spredd seg i akselererende hastighet siden 11. september 2001 blant unge gutter og jenter, og utgjør den største sikkerhetstrusselen mot Norges samfunnstrygghet.

Bakgrunnen for prosjektet er vår økende bekymring som har vokst frem basert på dialog over mange år med ungdom, som er risikoutsatte for rekruttering til ekstremt voldelig radikale miljøer. 

Målsetting for Bru er å forebygge rekruttering til voldelige ekstreme radikale miljøer og hjelpe personer som allerede tilhører eller sympatiserer med disse miljøer. Samt forsterket normdannelse for storsamfunnets verdier i ungdomsmiljøene, identifisere og fange opp unge i risikosonen, imøtekomme disse ungdommene med bevisstgjøringssamtaler og adekvate hjelpetiltak hvor praktisk oppfølging står sentralt for å forebygge voldelig ekstremisme.