Prosjekter og tiltak
UmV er til enhver tid engasjert i flere prosjekter, alt fra de langvarige til kortere prosjekter. Noen av tiltakene er i form av prosjekter, og noen prosjekter er i form av tiltak.
Vitenskapelig forankring
I mer enn ti år har Universitetet i Oslo ved avdeling for kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt og Ungdom mot Vold hatt et fruktbart samarbeid.
Empowerment
Empowerment er å øke mulighetene enkeltpersoner har til å kontrollere sine egne liv. Det å jobbe for empowerment er å gi ressurser, veilede, finne styrker og oppmuntre til ansvar.
Well-being
Well- being er opplevelsen av å ha et godt liv. Det innebærer at enkeltpersoner opplever at de er verdifulle borgere som har mulighet til å gjøre gode ting for seg selv og andre.

Verktøy

Etter 20 års arbeid har vi gjort oss verdifulle erfaringer som i dag er satt i et system og utføres i form av programvirksomhet.

“Ungdom mot Vold har utarbeidet en arbeidsmetodikk og et påvirkningsprogram med høy faglig standard (Kognitiv Atferdsmestring i Praksis - KAMP) som er blitt positivt evaluert når det gjelder prosess og samarbeid”

St.meld. nr. 37 (2007-2008)

Kamp

Kognitiv Atferdsmestring i Praksis (KAMP), er et kriminalitetsforebyggende program. Den er basert på multimodal kognitiv atferdsorientert tilnærming med et helhetlig Community Psykologi perspektiv. KAMP er tilpasset førstegangskriminelle og gjengangere i kriminalitetsbildet uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og kulturforhold. KAMP har i mange år blitt tatt i bruk blant grupper og enkeltpersoner på skolene, ungdom under soning og andre ungdommer som befinner seg i risikosonen. Les mer